home

recordings

contact

agenda

cv

Gertjan Adema
klassiek gitaar, improvisatie & performances

logo_gertjan_adema_gitaar

luisterfragment:

Telpost


voormalige_telpost_ Millingen ad Rijn
voormalige telpost, Millingen a/d Rijn

verkeerspost_nijmegen_rijkswaterstaat
verkeerspost Nijmegen, operationele ruimte
foto: Rijkswaterstaat

verkeerspost_nijmegen_rijkswaterstaat
verkeerspost Nijmegen, Waalzicht
foto: Rijkswaterstaat


Kunst in de Telpost

Muziek in de telpost,
Gertjan Adema (Gitaar) & gesprekken van Rijkswaterstaat met schippers.


Voor 'Kunst in de Telpost' combineer ik in mijn muziek twee verschillende manieren waarop het landschap rond de Pannerdse Kop wordt gebruikt. Vanuit een romantisch beeld van het rivierengebied, met de uiterwaarden, dijken en de Ooijpolder, zoeken fietsers en wandelaars rust en een natuurbeleving in dit landschap. Tegelijkertijd is het ook een sterk geïndustrialiseerde omgeving met de scheepvaart, haar voorzieningen als een tankstation en werf, de telpost, steenfabrieken en zandwinning.

Klassieke gitaarmuziek leent zich uitstekend voor het vertolken van het Romantische beeld. Het industriële karakter voegt ik toe door het afspelen van geluidsfragmenten op de achtergrond bij mijn gitaarspel. Het zijn geluidsfragmenten van contact tussen personeel van de Verkeerspost Nijmegen en schippers op de Waal. De geluidsfragmenten zijn beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat.

Het muziekstuk is een Double van Bach (BWV 1011). Dit muziekstuk heb ik gekozen vanwege het vlotte 'stromende' karakter en de negen achtste maatsoort, waarbij op elke tel steeds drie noten worden gespeeld, met drie tellen per maat. De maatsoort relateer ik aan de verdeling van het water tussen de Waal en het Pannerds Kanaal. Van het water uit de Rijn stroomt ongeveer 1/3 deel het kanaal in en 2/3 deel naar de Waal. Bij elke maat gaan zo twee tellen naar de Waal en één naar het kanaal. Ook gaan bij elke tel twee noten naar de Waal en één naar het kanaal. Net als alle druppels in de rivier, welke waar naar toe gaat is van te voren niet bekend.

Tijdens de opening van de expositie op zaterdag 4 augustus 2007 en aan het eind van de expositie op zondag 9 september 2007, om 13:00, 14:00 en 15:00 uur heb ik de muziek uitgevoerd met de geluidsfragmenten. Onderdeel van de expositie was een cd-speler, om het muziekstuk te beluisteren, met uitzicht vanuit de Telpost op de Pannerdse kop.

Rijkswaterstaat heeft de onbemande Telpost in bruikleen gegeven aan de Kunstcommissie Millingen aan de Rijn. In het voorjaar werd de ruimte ingericht als atelier voor zes Gelderse kunstenaars. Zij waren bij toerbeurt gedurende één week in de Telpost, om ter plaatse inspiratie te putten uit het overweldigende uitzicht. De kunstenaars zijn aan het werk gegaan met het Pannerdensch kanaal als uitgangspunt. Tijdens de expositie 'Kunst in de Telpost' laten de kunstenaars een selectie zien van de werken die in het tijdelijke dijkatelier zijn ontstaan. De verschillende disciplines van waaruit zij hebben gewerkt, levert een bijzonder gevarieerde expositie. De deelnemende kunstenaars zijn; Pauline Lutters-Beeldend werk, Hans van der Maarel-Fotografie, Laloberinto-Multimedia, Gertjan Adema-klassiek gitaar, Marijke Hanegraaf-Poëzie, Arie van Vliet-cartoons.

© 2014 Gertjan Adema. All Rights Reserved