home

recordings

contact

agenda

cv

Gertjan Adema
klassiek gitaar, improvisatie & performances

logo_gertjan_adema_gitaar

Rada Sukkar

Waar is Eva?

Biografie van een Iraakse familie

Rada Sukkar: schrijfster, vertellingen
Mezcuerdas: Monir Goran - ud (Arabische luit) & Gertjan Adema - gitaar


Onschuld, verleiding en verlies maken een verhaal over de bakermat van de Westerse beschaving; de delta van de Eufraat en Tigris, de vermeende locatie van het Paradijs, en het huidige Irak.

Rada Sukkar vertelt over en draagt voor uit haar boek 'De Schatkamer van BabyloniŽ, een honderdjarige geschiedenis van een Iraakse familie'.

Rada vertelt over vier verschillende episodes uit deze geschiedenis:
- De traditionele Iraakse cultuur met sterke familiebanden
Westerse industriŽle invloeden komen naar Irak door de handel en belangen van de Britten, waarvan Irak een kolonie is. De broers Saliem en Jamil moeten een manier vinden om te leven met de traditionele en de moderne cultuur.
- Een kosmopolitische en geŽmancipeerde samenleving in ontwikkeling
De volgende generatie leeft met de moderne omgangsvormen met daarnaast nog de traditionele waarden van hun ouders in gedachten. Fuad, zoon van Jamil, en Fadwa proberen een manier te vinden om leven met de nieuwe verhoudingen tussen man en vrouw in een geŽmancipeerde samenleving.
- De politieke onderdrukking en opkomst van een dictatuur
Verschillende politieke stromingen zijn in opkomst, waaronder een sterke socialistische-communistische en een fundamentalistisch-religieuze beweging. De fundamentalistische beweging grijpt de macht, dit wordt aan den lijve ondervonden door Fuad, die politiek actief is geweest.
- De emigratie en vlucht uit een geboorteland
De volgende generatie leeft onder het bewind van de Baath partij. Studie van Arwa, dochter van Fuad en Fadwa, in Delft levert een huwelijk met een Nederlander. De oorlog met Iran wil haar broer doen vluchten.

Mezcuerdas speelt bij de verschillende episodes met ud (Arabische luit) en gitaar en geeft een muzikale invulling aan het verhaal vanuit zowel het Westerse als Arabische perspectief.
Mezcuerdas bestaat uit Monir Goran (ud) en Gertjan Adema (gitaar) en is het mengen van snaren met twee eigenzinnige instrumenten. De instrumenten zijn aan elkaar verwant en tegengesteld aan elkaar. Monir en Gertjan maken een ontmoeting met contrasten in muziek; gecomponeerd en geÔmproviseerd, Arabisch en Westers, traditioneel, hedendaags, volks, klassiek.
De ud is de Arabische korthalsluit, het is het belangrijkste snaarinstrument van het Midden-Oosten, via de luit is het familie van de hedendaagse gitaar. Mezcuerdas komt van het Spaanse 'mezclar' en 'cuerdas'; mengen en snaren.

Vragen en discussie:
Met deze voorstelling willen we een positieve bijdrage leveren aan een interreligieuze en interculturele dialoog. Daarom willen we na afloop tijd nemen om in te gaan op vragen van het publiek. Het verhaal van Rada nodigt hiertoe ook zeker uit. Met 'Mezcuerdas' wordt gezocht naar een manier om samen te musiceren vanuit hun beide achtergronden, als een dialoog tussen verschillende culturen.

Rada Sukkar stamt uit een gegoede, deels politiek actieve familie die behoort tot de christelijke minderheid in Irak. Ze volgde een opleiding tot civiel ingenieur in Bagdad en Delft en was tot 1990 als projectleider in Bagdad verantwoordelijk. voor het begeleiden van grootstedelijke projecten op het gebied van onder meer drinkwater- en afvalwaterinstallaties. Rada trouwde met een Nederlander en werkt nu bij een groot ingenieursbureau in Deventer als adviseur op het gebied van energie en water. De geschiedenis van haar familie en de ontwikkelingen in Irak inspireren haar om het dagelijks leven van binnenuit te vertellen.

De Schatkamer van BabyloniŽ
Aan het begin van de twintigste eeuw beheert de gewaardeerde familie Safi in de havenstad Basra de handel, onder een toeziend oog van de Britten. De familie, lid van de christelijke minderheid in Irak, wordt geleid door de broers Saliem en Jamil. Zij onderhouden tientallen bedienden en hun gezinnen, die ook delen van het enorme huis aan der rivier bewonen. De vrouwen van de broers dragen zorg voor de opvoeding en regelen de dagelijkse gang van zaken. Zo genieten de familie en de mensen om hen heen gezamenlijk van een goed leven in het tweestromenland, de bakermat van de beschaving. Maar de wereld verandert. Olievondsten maken Irak tot speelbal van de economische belangen van de grootmachten, de westerse invloeden nemen toe, het streven naar onafhankelijkheid verhardt de politiek. De woelige tijden laten ook de familie Safi niet ongemoeid. Het is het begin van een kleurrijke geschiedenis, die eindigt in Nederland.

© 2014 Gertjan Adema. All Rights Reserved